Simply  the  Best

Shop

KATA  KYOHON  BOEKEN

ASAI  RYU -  The Legacy Continues

Author Jan G. Knobel

€ 19,95 p.st. excl. verzendkosten

Kata Kyohon 1

Junro kata 1/ 5

ISBN / EAN  978-90-820222-0-9

Kata Kyohon 2

Joko kata 1 / 5

ISBN / EAN  978-90-820222-1-6

Kata Kyohon 3

Kakuyoki 1 / 3, Kashu, Roshu, Suishu

ISBN / EAN  978-90-820222-2-3

Kata Kyohon 4

Nog niet verschenen.......

 

SHOTOKAN  KARATE  DVD serie

 Author Jan G. Knobel

€ 24,95 p.st. excl. verzendkosten

Vol. 1

 • Heian 1/5  -  Tekki 1/3 
 • Taikyoku 1/3 
 • Ten no Kata
 • Kihon  -  Kumite

Vol. 2

 • Basai Dai / Sho - Kanku Dai / Sho 
 • Empi - Gankaku - Hangetsu 
 • Jion - Jitte
 • Kihon - Kumite

Vol. 3

 • Meikyo Shodan - Jiin - 
 • Gojushuhi Dai / Sho  -  Chinte -
 • Sochin - Nijushiho - Wankan - Unsu
 • Kata Competition - Kumite Competition

Vol. 4

 • Junro  1 / 5 
 • Joko  1 / 5
 • Kokutsu Dachi no Kata 
 • Zenkutsu Dachi No Kata
© Copyright WJKA THE NETHERLANDS